ROČNÍK 2019 SANDBERK

MEMORIÁL DANA ČELŮSTKY SANDBERK 2019

Kaprařské závody - 17, 18 a 19.5.2019

Tato úžasná a těžká voda skrývá skutečné kaprařské poklady a nebývalý prostor pro uspořádání a vychutnání si skutečných kaprařských závodů jak se patří. 65 ha plochy pojme bez problému 20 soutěžních mužstev.

PŘIHLÁŠENÉ TÝMY 2019

Seznam

 1. CT CARP GENERATION - J.Ch. + J.G.
 2. CT MIKBAITS CHODOVKA - Jaroslav Černý + Martin Burian + Stanislav Černý
 3. CT CHODOVKA - Miroslav Matys + Antonín Matys
 4. CT POHODÁŘI - Pepa Smital ml. + st.
 5. CT PINK BUBBLE - Filip Ondrušák + Pavel Rakus
 6. CT CHYTIL - Miras Pavlík
 7. CT MALO CARP - Jakub Mišovič 
 8. CT DO & MA - Dolfa Olejník ctp. + Martin Vašek
 9. CT Z + T - Zbyněk Vávra + Tomáš Dostál
 10. CT RKDRATKY - Radim Kurial + Roman Stropek
 11. CT ČRS MO Kladruby  - handicapovaní
 12. CT Fishingart - Milan Margolus + Jiří Vávra 

POPIS

Pravidla "MEMORIÁL DANA ČELŮSTKY SANDBERK 2019"

místo konání: SANDBERK - Kolín

Výtěžek závodu bude věnován nadaci PINK BUBBLE - www.pinkbubble.cz

Celková doba nonstop lovu od pátku 17.5.2019 12:00 hod. do Neděle 19.5.2019 12:00 hod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o svazovou vodu, která spadá pod správu ČRS, je nutné aby účastníci byli držitelem platného rybářského lístku.  Dále je nutné dodržovat RŘ ČRS.

Účastníci závodu budou držiteli platné hostující povolenky ČRS (dořeší hromadně pořadatel).

K dispozici budou účastníkům TOI-TOI, dále je možno po dohodě s klubem vodních sportů využít jejich zázemí.


Team
Dvou nebo tří členný carp team (dále pouze CT). Závodu se účastní maximálně 20 CT. Všichni dva až tři členové CT mají stejná práva a povinnosti.

Losování
Losování bude dvoukolové. První kolo určí pořadí losování lovných míst. Týmy budou losovat v pořadí dle přijetí celých plateb na účet pořadatele. V druhém kole se bude losovat místo lovu v pořadí z prvního kola losování pořadí. Za týmy, které se nedostaví k losování, bude na konci pořadí losovat zástupce pořadatele nebo pořadatelem schválená osoba.

Bodování
Boduje se každý ulovený kapr. Do konečného pořadí se započítá součet maximálně pěti nejtěžších týmem ulovených bodovaných kaprů. Do celkového pořadí se započítávají i úlovky od 1 do 5 ks bodovaných kaprů.

ZÁVODY JEDEME VE STYLU FAIR-PLAY.

Vážení a bodování provádí tým spolu se sousedním týmem po zvážení a zapsání bodů musí být kapr neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Sakování ryb např. z důvodu focení je nepřípustné. Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Protest
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1 000.-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší JURY, která bude stanovena před zahájením závodu. Členové JURY: Ředitel závodu, hlavní rozhodčí, vedoucí sektoru, kterého se protest týká, kapitáni dvou vylosovaných týmů, (plus jeden náhradník).

Přesun na místa a příprava lovného místa
Dle časového rozvrhu se závodníci mohou přesunout na vylosovaná místa a započít se stavbou tábora v pátek dne 17.9.2018 po vylosování lovných míst, připravit lovné místo však smí nejdříve v patek v 11:00 hod. Příprava lovného místa je nalezení vhodného místa k lovu a předběžné zakrmení. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu jezera!

Lovný sektor
Každý CT vylosuje sektor vyznačený v terénu číslem lovného místa. Na vodě může být sektor vyznačen hraničními bójkami pořadatele. Manipulace s hraniční bójkou a kolíky pro vyznačení sektoru v průběhu závodu, nebudou tolerovány a jejich překročení bude bráno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím ředitele závodu, team je zodpovědný za přítomnost ne však pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov
Lov kaprů dle Rybářského řádu ČRS pro rybolov chyť a pusť. 


Povolená technika lovu
Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, nástraha tzv. na vlas mimo háček. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže. Povolené návnady a nástrahy boilies, peleta, partikl (pouze řepka s kukuřicí ve správně uvařeném stavu (bude kontrolováno), těsto, imitace boilies, pelet. Jako návnadu je možné použít i method mixy. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. V průběhu závodu není doporučeno vstupovat do vody. Vše je jen na vlastní nebezpečí.


Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povolené vybavení: Markery pouze k prozkoumání houbky (ne k označení lovného místa jako bójka), nahazovací echoloty.
Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80cm, vyprošťovačem háčků, desinfekčním prostředkem k ošetření ryb, podložkou nejlépe bazénkového typu..Je potřeba i mobilní telefon pro spojení s rozhodčími a sousedními týmy
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 80 cm, používání menšího podběráku je zakázáno.

Prostor
Lovná místa a hranice sektoru na břehu, budou vyznačeny hraničními kolíky a číslem lovného místa. Na břehu mohou být označeny páskou a na vodní hladině hraničními bójkami.

Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo.  Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní na CGC se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto nahradit.

Vyhodnocení
Vyhodnoceny budou teamy, které se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě a tým s nejtěžším uloveným kaprem závodu, vítěze jednotlivých sektorů a první ryba závodu.
Zvláštní cena bude udělována za první ulovenou bodovanou rybu závodu.

Harmonogram závodu:
pátek 17.5.2018
- registrace CT - od 9:00 hod do 10:00 hod.
- losování míst - 10:00 - 11:00 hod.
- přesun do sektorů - od ukončení ceremoniálu a losování
- zahájení lovu 12:00 hod.

Sobota 18.5.2018 

- lov od 0:00 hod do 24:00 hod.

Neděle 19.5.2018
- ukončení závodu - 12:00 hod.

- přesun k hlavní budově do 14:00 hod.
- slavnostní vyhlášení výsledku 14:30 hod. a ukončení akce.

Startovné - 5.000,- Kč (200,- EUR) za tým + dvě hostovací povolenky ČRS 2x 500,- Kč,  celkem tedy 6.000,- Kč. Kdo má povolenku ČRS, která ho opravňuje k lovu na revíru Sandberk, nepotřebuje hostovací povolenku a tím pádem za ni neplatí.


Ceny

1. místo - Pohár
2. místo - Pohár
3. místo - Pohár 


Výtěžek závodu bude věnován nadaci PINK BUBBLE - www.pinkbubble.cz

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. V případě nenaplnění závodu budou procentuálně upraveny ceny Porušení pravidel včetně pravidel rybářského řádu může vést k okamžitému vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.